Tolerance & god kommunikation i parforholdet

Hvorfor er tolerance så vigtigt når vi møder andre mennesker? Grundlaget for sitet er blandt andet at udbygge vores fælles og individuelle tolerance over for os selv og hinanden. Hvis vi møder os selv og hinanden med tolerance, vil vi også have meget lettere ved at acceptere individuelle forskelligheder!

Tolerance er altså også vigtigt i det velfungerende parforhold, idet det rummer en forståelse og accept af at vi har forskellige opfattelser og forståelser af verden og hinanden.

Læs også:

Har du hørt din partner sige “du hører jo ikke, hvad det er, jeg siger”? Det har jeg! Og dertil må jeg erkende, at det afspejler min egen manglende tolerance. Min manglende forståelse for, at min partner har en anden forståelse end min egen. For jeg hører ikke min partners budskab, men blot det jeg gerne selv vil høre.

I mødet med ovenstående scenarie, viser det, at jeg har mulighed for at arbejde med og udvikle min “tolerance zone”!

Vi kan alle lære at være mere tolerante!  Det handler ikke om at lytte og give andre ret hele tiden.

Tolerance handler om at lytte og acceptere at andre er af anden opfattelse end dig selv

Samtidig handler tolerance også om at rumme denne forskellighed og stadig turde stå fast på egen overbevisning.

At stå ved hvem man er og de overbevisninger man har – det afspejler integritet. Integritet er netop en meget vigtigt værdi ift. at være tro mod sig selv og sine personlige værdier.

Dermed ikke sagt, at vi altid skal fastholde vores overbevisninger ‘bare fordi’. Såfremt og idet at vi bliver klar over at vores overbevisninger er fejlagtige, er det kun et tegn på modenhed og selvindsigt, at vi tør indrømme vores fejlforståelser og “rette” vores overbevisninger!

Tolerance mindsker konflikter og usikkerhed i parforholdet

Tolerance kan være med til at skabe et mere åbent kommunikationsforum, da det skaber en tillid til at det er okay at dele sine overbevisninger uden fare for at blive “angrebet” og få af vide at man er forkert!

Giv plads til hinandens forskelligheder og forskellige forståelser, så mindskes konflikterne. Hvorfor? Fordi vi har en tendens til at være mere åbne og forstående, hvis vi føler, at vi bliver lyttet til og mødt som dem vi er, uanset hvad vores overbevisninger er! Det afspejles f.eks. igennem aktiv lytning 🙂

Tolerant kommunikation åbner altså op for ærlige dialoger og meget bedre muligheder for at forstå og løse misforståelser og uenigheder – uden at det skal udmønte sig i diskussioner og skænderier!

Tips til øget tolerance og bedre kommunikation

Hvordan for du så trukket mere tolerance med ind i din kommunikation? Det handler mere eller mindre om at holde sig selv i ørerne (for tolerance tager tid) og ellers være obs på følgende:

Lyt uden agenda

Lyt til din partner helt uden at ville styre samtalen i nogen som helst retning og lad være med at tænke på hvad du selv skal have sagt. På denne måde er du meget mere opmærksom på, hvad der bliver sagt og chancerne for at du rent faktisk hører, hvad din partner prøver at sige, øges markant!

Undgå at afbryde

Lad din partner tale ud og tale færdigt om det han/hun gerne vil sige. Så snart du afbryder, virker du intolerant og uopmærksom – det skaber på ingen måde åbenhed eller fælles forståelse.

Vær nysgerrig

Undgå at være fordømmende eller betvivlende over for det din partner fremlægger. Vær i stedet nysgerrig.

Spørg ind til de ting du ikke forstå eller det du undrer dig over. Husk at det handler om at du skal øge din forståelse over for din partner og ikke prøve at “styre” samtalen eller bestemme hvad din partner tænker eller siger.

Antag at du intet ved

Hvis ikke du ved noget, kan du heller ikke sættes spørgsmålstegn ved det din partner mener og siger. Du kan højest undres, være nysgerrig og spørge udforskende ind til det du hører!

Du kender det sikkert selv. Der er (næsten) ikke noget værre end at forsøge at fortælle sin partner om noget og blive afbrudt af “jeg ved godt, hvad du vil sige”…

Selvom du tror, du ved, hvad din partner mener, så antag at du ikke ved noget. På den måde lader du din partner forklare og fortælle færdigt og så er du samtidig også mere opmærksom på alt hvad han/hun siger.

Mangler du flere gode tips til en mere tolerant kommunikationsstil? Så kan du med fordel læse mit indlæg om aktiv lytning og blive klogere på, hvordan du kan styrke dit parforhold.

computercafeen.dk

weddingorganizer.dk

weddingday.dk

promsandweddings.dk

erhvervsfotograf.net

http://jorgedegas.dk

http://jobinvest.dk

http://macca.dk

http://greenland-photo.dk

One Reply to “Tolerance & god kommunikation i parforholdet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *