Scoringsstrategier – hvordan scorer du?

Scoringsstrategier – hvordan scorer du?

Er du klar over hvilke scoringsstrategier du bruger? Læs med lige her, tag testen og få lidt indsigt i både generelle scoringsstrategier og hvilken du selv benytter dig af.

Jeg har tidligere skrevet, hvordan evolutionen har formet vores ‘scoringsstrategier’ og hvilke forskelle der er på mænd og kvinder. Kort opsummeret er der følgende scoringsstrategier for hhv. mænd og kvinder:

Mænd kan godt tillade sig at “score ned” ift. sig selv – da sex ikke handler om partnerens kvaliteter, men derimod om at sprede sine gener til så mange potentielle partnere som muligt.

Kvinder kan i mindre grad tillade sig at “score ned” ift sig selv – da de skal sikre, at deres afkom får de bedst mulige betingelser for overlevelse. Derfor bliver partnerens kvaliteter centrale for kvinder, da det kun er en partner med tilsvarende eller bedre kvaliteter, der synes at kunne løse denne opgave bedst muligt 🙂

Læs også:

Holder de gamle scoringsstrategier stadig?

Jeg er lige stødt på en videnskabelig undersøgelse fra 2014, som faktisk har en masse data på, hvilke scoringsstrategier vi bruger. Og ikke mindst om vores partner er på lavere/samme/højere niveau ift. arbejdsstatus/lønniveau 🙂

Undersøgelsen er fra USA, men da de omtalte “scoringsstrategier” er evolutionært og ikke kulturelt betingede, kan vi med ret stor sandsynlighed forvente at resultaterne også gælder for Danmark og danske par.

Data fra undersøgelsen peger på, at mænd er tilfredse med at score en partner, der er på et lavere status/lønniveau. Modsat viser undersøgelsen, at kvinder har en tendens til at date og gifte sig med mænd, der har samme eller højere status/lønniveau.

Disse data stemmer altså ret godt overens med den evolutionære forståelse af partnerpræferencer og scoringsstrategier, hvis man godtager at arbejdsmæssig status/lønniveau afspejler partner kvaliteter.

Lang historie kort 🙂 I februar 2016 genoptog Bloomberg Business undersøgelsen fra 2014 og lavede et program, hvor du kan indtaste din arbejdstitel (på engelsk) og se hvilke typiske matches, der er for personer med samme job.

Tjek testen ud lige her og se om dine scoringsstrategier også er præget af evolutionen eller om du måske er undtagelsen der bekræfter reglen 😀

Rigtig god weekend – både til jer der holder lav profil hjemme og jer der skal ud og prøve jeres scoringsstrategi lidt af 😉

http://bryllupsfotografn.dk

http://fotografbryllup.dk

http://weddingphotographyphotos.net

http://seo-firma.dk

Tolerance & god kommunikation i parforholdet

Hvorfor er tolerance så vigtigt når vi møder andre mennesker? Grundlaget for sitet er blandt andet at udbygge vores fælles og individuelle tolerance over for os selv og hinanden. Hvis vi møder os selv og hinanden med tolerance, vil vi også have meget lettere ved at acceptere individuelle forskelligheder!

Tolerance er altså også vigtigt i det velfungerende parforhold, idet det rummer en forståelse og accept af at vi har forskellige opfattelser og forståelser af verden og hinanden.

Læs også:

Har du hørt din partner sige “du hører jo ikke, hvad det er, jeg siger”? Det har jeg! Og dertil må jeg erkende, at det afspejler min egen manglende tolerance. Min manglende forståelse for, at min partner har en anden forståelse end min egen. For jeg hører ikke min partners budskab, men blot det jeg gerne selv vil høre.

I mødet med ovenstående scenarie, viser det, at jeg har mulighed for at arbejde med og udvikle min “tolerance zone”!

Vi kan alle lære at være mere tolerante!  Det handler ikke om at lytte og give andre ret hele tiden.

Tolerance handler om at lytte og acceptere at andre er af anden opfattelse end dig selv

Samtidig handler tolerance også om at rumme denne forskellighed og stadig turde stå fast på egen overbevisning.

At stå ved hvem man er og de overbevisninger man har – det afspejler integritet. Integritet er netop en meget vigtigt værdi ift. at være tro mod sig selv og sine personlige værdier.

Dermed ikke sagt, at vi altid skal fastholde vores overbevisninger ‘bare fordi’. Såfremt og idet at vi bliver klar over at vores overbevisninger er fejlagtige, er det kun et tegn på modenhed og selvindsigt, at vi tør indrømme vores fejlforståelser og “rette” vores overbevisninger!

Tolerance mindsker konflikter og usikkerhed i parforholdet

Tolerance kan være med til at skabe et mere åbent kommunikationsforum, da det skaber en tillid til at det er okay at dele sine overbevisninger uden fare for at blive “angrebet” og få af vide at man er forkert!

Giv plads til hinandens forskelligheder og forskellige forståelser, så mindskes konflikterne. Hvorfor? Fordi vi har en tendens til at være mere åbne og forstående, hvis vi føler, at vi bliver lyttet til og mødt som dem vi er, uanset hvad vores overbevisninger er! Det afspejles f.eks. igennem aktiv lytning 🙂

Tolerant kommunikation åbner altså op for ærlige dialoger og meget bedre muligheder for at forstå og løse misforståelser og uenigheder – uden at det skal udmønte sig i diskussioner og skænderier!

Tips til øget tolerance og bedre kommunikation

Hvordan for du så trukket mere tolerance med ind i din kommunikation? Det handler mere eller mindre om at holde sig selv i ørerne (for tolerance tager tid) og ellers være obs på følgende:

Lyt uden agenda

Lyt til din partner helt uden at ville styre samtalen i nogen som helst retning og lad være med at tænke på hvad du selv skal have sagt. På denne måde er du meget mere opmærksom på, hvad der bliver sagt og chancerne for at du rent faktisk hører, hvad din partner prøver at sige, øges markant!

Undgå at afbryde

Lad din partner tale ud og tale færdigt om det han/hun gerne vil sige. Så snart du afbryder, virker du intolerant og uopmærksom – det skaber på ingen måde åbenhed eller fælles forståelse.

Vær nysgerrig

Undgå at være fordømmende eller betvivlende over for det din partner fremlægger. Vær i stedet nysgerrig.

Spørg ind til de ting du ikke forstå eller det du undrer dig over. Husk at det handler om at du skal øge din forståelse over for din partner og ikke prøve at “styre” samtalen eller bestemme hvad din partner tænker eller siger.

Antag at du intet ved

Hvis ikke du ved noget, kan du heller ikke sættes spørgsmålstegn ved det din partner mener og siger. Du kan højest undres, være nysgerrig og spørge udforskende ind til det du hører!

Du kender det sikkert selv. Der er (næsten) ikke noget værre end at forsøge at fortælle sin partner om noget og blive afbrudt af “jeg ved godt, hvad du vil sige”…

Selvom du tror, du ved, hvad din partner mener, så antag at du ikke ved noget. På den måde lader du din partner forklare og fortælle færdigt og så er du samtidig også mere opmærksom på alt hvad han/hun siger.

Mangler du flere gode tips til en mere tolerant kommunikationsstil? Så kan du med fordel læse mit indlæg om aktiv lytning og blive klogere på, hvordan du kan styrke dit parforhold.

computercafeen.dk

weddingorganizer.dk

weddingday.dk

promsandweddings.dk

erhvervsfotograf.net

http://jorgedegas.dk

http://jobinvest.dk

http://macca.dk

http://greenland-photo.dk

7 facts om parforhold » Kend alle styrkerne

7 facts om parforhold » Kend alle styrkerne

Bliv klogere på hvilke ting du med fordel kan være opmærksom på og arbejde med for at styrke dit parforhold.

Selvom de syv følgende punkter er “dikteret” af samfundsvidenskaben, så husk at der altid er undtagelser og at der ikke findes en universel opskrift på det gode parforhold. Det ‘gode parforhold’ handler i sidste ende om parternes egen vurdering heraf.

7 ‘good to know’ facts om parforhold

Det gode parforhold kræver både commitment og energi. Derfor har jeg her samlet 7 facts, som kan være gode at have kendskab til, hvis du gerne til styrke lige netop dit parforhold.

1. Commitment efter 23årsalderen mindsker risikoen for skilsmisse

Amerikanske undersøgelser viser, at par, der flytter sammen eller bliver gift i 18årsalderen, har en skilsmisserate på hele 60 %. Hvis man venter med at tage disse commitment-skridt i sit parforhold indtil man bliver 23, kan man sænke denne risiko til blot 30 %.

2. Forelskelsesfasen varer kun 1 år

Par, som har kendskab til og er forberedt på, at forelskelsen ikke varer længere end maksimalt 1 år, står meget stærkere sammen. Det skyldes især, at de mentalt er mere omstillingsparate. Sagt med andre ord er de altså mere klar på at tilpasse deres parforhold til de lavere niveauer af passioneret kærlighed og tiltrækning, som opstår når forelskelsen “går over”.

3. Det er naturligt at opleve adskillelse

I forelskelsesfasen oplever mange at “vokse sammen”. Man får lyst til alle de samme ting. Man bliver ikke irriteret over diverse småting. Man idealiserer sin partner og fremhæver kun de positive sider. Især bliver mange gode til at “se sig selv” i deres partner, hvorfor de også har meget mere “positive briller” på.

Men det er helt naturligt, når forelskelsen går over, at de positive briller glider lidt længere ned på næsen. Dermed bliver der også plads til et udsyn, som ikke er farvet af ren positivitet. Det er her, at flere oplever en følelse af adskillelse.

Det skal ikke forstås, som at man vokser fra hinanden. Tværtimod betyder det at man forstår og naturligt kan se hinanden som adskilte individer, med adskilte agendaer, interesser og værdier. For at kunne fastholde parforholdet herfra, kræver det en hvis portion modenhed.

Især handler det her om at være tolerante (INDSÆT LINK TIL TOLERANCE ARTIKLEN) over for hinandens forskelligheder og især have fokus på, hvordan man kan supplere hinanden.

4. Glæde på hinandens vegne giver et sundere parforhold

Studier viser, at par, der som glæder sig over og fejrer hinandens sejre, oplever højere grader af både fysisk og mentalt velbefindende. Dette er sammenlignet med par, som ikke aktivt glæder sig på hinandens vegne, når der sker gode ting.

Læs også:

5. Gode venner har de bedste parforhold

Følelsen af venskabelighed, siges at være forklarende bindeled mellem ægteskab og livstilfredshed. Højere grader af venskab i parforholdet, skaber altså ikke kun en bedre og stærkere relation men også en generel øgning i livstilfredsheden.

6. Lav aldersforskel mindsker risikoen for skilsmisse

Aldersforskel har vist sig at have betydelig indflydelse på skilsmisseraterne.

I parforhold, hvor der er mere end 10 år i aldersforskel, er risikoen for skilsmisse hele 39 % højere, end i parforhold, hvor der kun er et par års forskel.

Hvis aldersforskellen i stedet ligger på bare 5 år, øges risikoen “kun” med 18 %.

7. Skæv arbejdsfordeling i de huslige pligter skaber modvilje

Undersøgelser fra USA viser, at 60 % af den amerikanske befolkning beretter, at vejen til et succesfuldt parforhold og ægteskab ligger i at have en rimelig fordeling i de huslige pligter. Hvis der er en skævvridning i dette forhold, er der flere, der oplever modvilje og konflikt.

Par, der er gode til at fordele de huslige pligter lige mellem sig, er ligeledes bedre til at sætte pris på de små ting, de gør for hinanden i hverdagen. Det kan du også blive bedre til allerede i dag, bare tjek mit indlæg om, at det er de små ting, der tæller.

7 facts – ikke 7 leveregler

Nu har du læst ovenstående og jeg håber du kan bruge nogle af tingene til noget 🙂 Men lov mig én ting. Nu ikke noget med at prøve at efterleve de 7 facts, som om de var leveregler. Som jeg beskrev i indledningen, er der altid undtagelser. I sidste ende handler det netop ikke bare om videnskabelige facts, men om at befinde sig i et parforhold som føles godt!

Vil du gerne vide mere om parforhold? Så kan du med fordel læse mine artikler om hhv. parforholdstyper og hvad der kendetegner et godt parforhold 🙂

http://about.me/bryllupsfotograf.fotograf

http://about.me/bryllupsfotograf.forevigt

http://about.me/fotograf.aalborg

https://about.me/fotografranders

http://about.me/bryllupsfotografvsj

Sådan hjælper du din partner til at opnå orgasme

Sådan hjælper du din partner til at opnå orgasme

Har du eller din partner svært ved at opnå orgasme? Så læs med lige her, hvor jeg kommer med ét helt konkret tip til hvordan seksuel nydelse bliver meget lettere at opnå og hvordan I sammen kan gøre vejen dertil kortere

Orgasme, meget mere end bare seksuel nydelse

At opnå orgasme handler om meget mere end ‘bare’ seksuel tilfredsstillelse. For at kunne opnå orgasme har vi i større eller mindre grad behov for at kunne føle os trygge ved sex, hvilket unægteligt hænger sammen med, om vi har tillid til den person, vi har sex med og den situation vi befinder os i, når vi har sex.

Det betyder ikke, at vi skal have dybt kendskab og dele fortrolige hemmeligheder sammen, men hvis ikke der er tillid til stede, får vi svært ved at slappe nok af til at lade nydelsen skylle ind over vores krop, når vi har sex.

Betyder det så, at vi ikke har tillid til hinanden, hvis vi ikke kan opnå orgasme? Langt fra! Udfordringer med at opnå orgasme kan skyldes mange andre ting også, men hvis det er en mental barriere, der sætter stopper for det seksuelle klimaks, er det ikke atypisk, at det hænger sammen med, at vi ikke er helt trygge ved enten situationen eller personen vi har sex med.

Læs også:

Sådan gør du, hvis din partner har problemer med at opnå orgasme

Hvis din partner har svært ved at give slip på tankerne og bare nyde sex, så kommer her et godt tip, som helt sikker kan hjælpe jer rigtig godt på vej til fælles nydelse i dobbeltsengen.

Det er en “selvfølgelighed”, at I sørger for at være nærværende og skaber følelsen af intimitet, når I er sammen. I hvert fald hvis I gerne vil sikre en følelse af at kunne være trygge ved hinanden. Den letteste vej hertil er at vise, at du er til stede for din partner og at du ønsker hans/hendes nydelse. Kort sagt handler det om, at droppe egoismen og kapløbet om at ‘komme først’ 🙂

Hjælp tankerne på rette vej

At opnå orgasme bliver tit forbundet med “bare at være i nydelsen”. Altså mentalt at befinde os i nydelse og ikke tænke på alt muligt andet end hvor dejligt man lige har det 🙂 Men det kan være et svært sted at starte, for hvordan er man lige det?

Hvis din partner også oplever, at det kan være vanskeligt, så giv vedkommende lidt inspiration til noget lækkert at tænke på, imens du f.eks. forkæler ham/hende. Nogle vil måske kalde det dirty talking… Det handler i grunden bare om, at sætte ord på nogle af de ting, som du ved, tænder din partner.

http://about.me/samtaleterapi

https://about.me/mythdk/

https://about.me/brand.design/

https://about.me/fotografaarhus

http://about.me/fotograf.vejle

Et eksempel kan være at beskrive noget lækker sex I har haft sammen, hvor du ved, at det virkelig tændte din partner. Få ham/hende til at tænke på lige netop den lækre situation I havde sammen.

Det hjælper med at finde vej ind til en mental nydelse, hvilket vil gøre den fysiske nydelse lettere

Hvis din partner både ligger og tænker på en lækker sexoplevelse med dig, samtidig med at han/hun kan mærke, at du forkæler ham/hende, samt at du ønsker din partners nydelse, så bliver vejen til orgasme kortere. Hvis der er andre barrierer til stede end “bare” den mentale nydelse, så skal der nogle gange mere til – men start gerne i det små med f.eks. ovenstående “øvelse”. Og uanset om din partner har svært ved at opnå orgasme eller ej, så kan det altså være en utrolig fræk oplevelse at blive tændt med både fantasier og forkælelse 😉

Sådan får du lettere ved at sætte ord på dine følelser

Sådan får du lettere ved at sætte ord på dine følelser

Har du svært ved at sætte ord på og kommunikere dine følelser til din partner? Bare rolig herunder kommer der flere tips til, hvordan du kan gøre det lettere for dig selv og ikke mindst din partner.

Find dit indre barn frem og sig tingene som de er

Jeg ved godt, at det kan lyde lidt barnligt. Men det er netop det, jeg ønsker at vende tilbage til. Det indre barn. For børn fungerer uden samme tankmæssige filter som voksne. Samtidig er børn også gode til at kommunikere tingene ligesom de ser og oplever dem. Det er ubesværet og ligetil at forstå børn.

Det er lige netop det vi kan lære noget af, hvis vi har svært ved at tale om følelser og får sat ord på 🙂 Det kræver nemlig ikke, at vi har kæmpe mænger erfaringer eller lignende. Vi oplever alle følelser fra den dag vi bliver født og fra den dag vi har sprog, bliver det også muligt for os at sætte ord på disse følelser.

Børn er umiddelbare og gode til at give udtryk for deres behov og deres kærlighed.

Jeg skrev for eksempel engang et kærestebrev til en af drengene i min børnehave. Her fortalte jeg, kort og godt, at jeg synes han var sødere end de andre drenge og at jeg synes vi skulle være kærester. Ret ligetil, synes du ikke?

Og se, det var jo slet ikke så svært. Eller farligt for den sags skyld 🙂 Det er netop denne tilgang, jeg mener, at vi kan lære lidt af som voksne. Det hele behøver ikke være så kompleks og gennemtænkt. Kærlighed er ofte bedst, når den er umiddelbar og direkte.

Nu har du måske godt gættet næste step, så lad os bare smutte videre til det:

Skriv et kærlighedsbrev

Nemlig. Hvis du gerne vil have lettere ved at udtrykke dine følelser over for din partner, så kan det faktisk hjælpe at skrive et kærlighedsbrev.

Du vælger selv, om du vil give kærlighedsbrevet videre. Eller om du gemmer det og bruger det som en hjælp til dig selv.

Det vigtigste, når du sætter dig til at skrive dit kærlighedsbrev, er, at du ikke overtænker tingene. Husk at være umiddelbar og bare skrive det ned, der falder dig ind.

Du kan tænke på “øvelsen” lidt som en sammenhængende brainstorm. Det hander bare om at få alle de gode tanker og følelser ned på skrift. En stavefejl hist og her eller lidt kringlet sprog, det er ikke så afgørende. Det vigtigste er at få følelserne “ud af hovedet” og ned på papir 🙂

Hvorfor er det vigtigt? Jo, når vi først får tingene udtrykt, kan vi bagefter vende tilbage til dem. Nu står de jo der på papiret, helt klart og tydeligt. Og så bliver det også lettere for os selv at blive klare over, hvilke tanker og følelser vi egentlig render rundt med.

Denne indsigt i egne følelser, gør det også lettere at sætte ord på dem. For nu har vi noget helt konkret at støtte os til.

Hvis du stadig synes, at det er for svært at kommunikere dine følelser mundtligt videre til din partner, så ville jeg starte med at “sende” kærestebrevet 🙂 Det i sig selv, er et utroligt stærkt signal at sende.

Tips til dig, der har svært ved at komme i gang

Synes du, at det kan være lidt svært at “finde de der følelser frem” og få dem skrevet ned? Så er du ingenlunde alene. Derfor har jeg herunder skrevet nogle forskellige spørgsmål, som du kan stille dig selv inden du går i gang med skiblerierne. De er desuden også gode, hvis du oplever, at gå lidt i stå undervejs 🙂

  • Hvad er din partners dejligste kvalitet?
  • Hvornår gør din partner dig stolt?
  • Hvad er jeres bedste fælles minde?
  • Hvornår føler du dig glad sammen med din partner?
  • Hvilke små ting gør din partner for dig i hverdagen?
  • Hvilke drømme har du for jeres fælles fremtid?

Tillægsord kan desuden også være et godt sted at starte, hvis du er lidt på bar bund med at beskrive din følelser.

  • Tænk på din partner og beskriv hvilke kvaliteter/værdier du ser i vedkommende (eg. omsorgsfuld, modig, betænksom, god udstråling, selvsikker, osv.)

Når du først har skrevet disse kvaliteter og værdier ned, så ved øvelsen på hovedet.

  • Læs de beskrivende ord op og tænk så på hvad alle disse kvaliteter giver dig. Hvad får de dig til at føle? (eg. glad, stolt, elsket, betydningsfuld, tryg, osv.)

Du har nu fundet frem til flere forskellige tillægsord, der både beskriver din partner og hvordan du har det med ham/hende. Det er et rigtig god udgangspunkt for at skrive et kærlighedsbrev og virkelig få koblet de konkrete kvaliteter og værdier som din partner har, sammen med de følelser, som du selv sidder med 🙂

http://ballonfotografen.blogspot.dk/

http://bryllupsfotografvsj.blogspot.dk

http://fotograf-fotograf-fotograf.blogspot.com/

http://fotografiets.blogspot.com

Parforhold

Parforhold

Hvad kendetegner et godt parforhold? Hvilke styrker og svagheder har de forskellige typer af parforhold? Hvilke typer af relationer indgår du i? Er et godt sexliv nødvendigt for at have et godt parforhold?

Alle forhold er forskellige, men bygger på nogle af de samme grundelementer. Matchet mellem individuelle målsætninger, kommunikationsstile, tilknytningsstile, behov og kærlighedssprog er bare nogle af de elementer, der spiller ind i forhold til hvor god og stærk en relation I kan have.

Jo større kendskab du har til de konstituerende dele af et parforhold, jo bedre vil du kunne forstå dig selv og din partner og den fælles relation I har. Et større kendskab udvider desuden også jeres fælles grundlag for at arbejde med jeres forhold i en retning, som I begge kan forene jer med.

Vil du vide mere om parforhold?

Så tjek alle indlæggene ud her på siden. Her kommer vi nemlig med en masse interessante vinkler på parforhold og hvordan du, ved at øge dit kendskab til dig selv og din partner, kan skabe en stærkere og mere positiv relation.

Uanset om du søger at forstå dynamikkerne i jeres parforhold. Om du undres over hvorfor I altid ender i de samme konflikter. Om du bare gerne vil have en større indsigt i nogle af de grundelementer, der påvirker styrken af jeres relation. Så er vi sikre på, at der her på siden er noget lige for dig!

Er der et helt specifikt emne du gerne vil vide mere om? Klik på søge-ikonet øverst til højre i menuen og skriv det du søger… Har vi endnu ikke skrevet noget om det? Så kontakt os endelig med dit spørgsmål.

http://bryllupsfotograf-se.blogspot.dk

http://fotograferingerdk.blogspot.com/

http://eafotografi.blogspot.com/

http://photographerdenmark.blogspot.dk

69’eren

69’eren

Dobbelt op på god oralsex. Det lyder slet ikke som nogen dårlig idé og det er lige hvad 69’eren giver mulighed for 🙂 og hvem kan benægte, at de virkelig gode sex stillinger netop indebærer lækker nydelse for begge parter? Jeg tror, det er de færreste, der vil se sig uenige i det synspunkt.

69’eren – tips og tricks til en lækker omgang oralsex

Oralsex er i sig selv utrolig stimulerende. Men kombinationen af at kunne tilfredsstille sin partner samtidig med, at man selv oplever intens nydelse. Det er noget, der virkelig kan kickstarte sexlysten hos de fleste. Lige netop derfor er 69’eren så fantastisk!

http://bryllupsfotograf-bryllupsfotograf.blogspot.com/

http://reklamefotografen.blogspot.com/

http://voresstoredag.blogspot.com/

http://bryllupsfotograferingnu.blogspot.com

http://bryllupsfotografe.blogspot.com/

69’eren beskrives lettest som missionær stillingen, hvortil den ene part drejer sig 180 grader, sådan at begge parter ligger (mave mod mave) med hovedet ved hinandens kønsdele.

Sex stillingen hedder netop 69’eren på grund af symbolikken i tallene: 69. Hvis du “vender tallene på siden”, illustrerer de netop to personer (6 og 9) med hovedet i hver sin retning og stadig liggende mave-mod-mave 🙂

Hvem der skal være ‘on top’ i 69’eren er selvfølgelig en smagssag. Men det kan have sine fordele at lade kvinden være øverst 🙂 På den måde bruger hun nemlig mindre energi (og risikere ikke så let at få ondt i nakken), når hun lader læber/mund kører op og ned af hans pik.

Jo mindre hun skal anstrenge sig for ikke at få ondt eller blive udmattet. Jo mere nyder hun det selv og jo mere nydelse kan hun give videre.

Desuden tilhører 69’eren de gode sex stillinger, da 69’eren gør, at den orale stimulering bliver varieret. Det at kunne forkæle sin partner oralt fra en anden vinkel, får det til at føles nyt og mere pirrende, fordi stimuleringen ikke opleves ’som den plejer’ 😉

Samtidig kan det være utrolig frækt at kunne mærke sin partners vejrtrækning og støn, når det virkelig begynder at blive godt. Og netop det at kunne mærke, hvordan den anden stønner af nydelse, skaber vibrationer, som kan pirre de fleste!

Mangler du inspiration til, hvordan du giver din partner god oralsex, næste gang I prøver 69’eren? Så tjek mine detaljerede sex guides om, hvordan du giver giver ham et godt blowjob og slikker hende perfekt! Læs dem og vælg selv de tips ud, som fungerer lige præcis for dig og din partner 🙂

Rigtig god sexlyst og ikke mindst god fornøjelse!

Sex i badet – en våd fornøjelse

Kan du nikke genkendende til nogle af de her udsagn om sex i badet?

“Jeg har aldrig haft sex i badet…”

“Sex i badet bliver bare aldrig særlig godt!”

“Det bliver hurtigt kikset og halvfarligt, når vi har sex i badet – det er ikke fornøjelsen værd”

Ovenstående er bare lige for at tage et udpluk af flere af de lettere opgivende kommentarer jeg har hørt ift. at have sex i badet. Og det kan godt være, at det bare er mig… Men jeg forstår det ikke helt. For sex i badet er, hvis du spørger mig, en af de bedste måder at vågne på!

Brug jeres hverdagsting

Inddrage nogle af de ting I allerede har på badeværelset som forspil. Det kan være alt fra lidt lækre sæber til en blød vaskesvamp/klud.

Pir hinandens sanser med berøring og massage og nyd at have tid til at mærke hinanden og nyde hinandens nøgne kroppe.

Stående sex i badet

Stående sex, er et rigtig godt udgangspunkt for god sex i badet. Mangler du nogle gode konkrete tips? Så tjek mit indlæg om stående sex – her får du også vejledning til hvordan du kan tackle eventuelle højdeforskelle 🙂

http://bryllupplanlaegning.blogspot.com/

https://mythdk.blogspot.dk

http://branddesigndk.blogspot.dk

http://bryllupsfotograferne.blogspot.com/

http://bryllupidanmark.blogspot.com/

Udnyt omgivelserne!

Hvis nu håndvasken er placeret tæt på bruseren, så er der absolut intet i vejen for, at kvinden f.eks. lige læner sig indover den, tager fat, svejer godt i ryggen og står klar til at blive taget bagfra.

Bonus anbefaling: Uanset stillingen, så hold gerne lige fast i armatur eller ligende (eller køb et skridsikkert underlag) – fornøjelsen er ganske kort, hvis en af jer falder under legen…

Oralsex i badet

Denne her går mest ud til mændenes fordel! Et super godt blowjob, efterfulgt af, at han får lov til at komme ud over sin kvinde. Det er noget mange mænd nyder! Det er samtidig ret praktisk, når nu placeringen på badeværelset gør, at hun hurtigt kan vaske sig ren igen og samtidig også at tandbørsten er inden for rækkevidde, hvis han nu skulle få lov til at komme hende i munden 🙂

Legetøj

Til jer dejlige kvinder! Stillingerne til sex i badet, kan gøre det sværere for nogle kvinder at opnå orgasme. Derfor kan det være en fordel at inddrage lidt diskret og vandtæt legetøj, for eksempel en god vibrator til at stimulere hende mere intensivt, imens manden tager hende 🙂

En anbefaling herfra skal gå til Luz G-punkts Vibrator, en vandtæt kvalitetsvibrator. Læs min anmeldelse af Luz og se om den kunne være noget for dig!

Sex i badet er en god start på dagen

Så kan vi ikke godt blive enige om, at det der med at stå lidt halv groggy, en tidlig morgen og så blive overrasket af en lækker og liderlig partner, lyder ret så dejligt?

Du kunne jo med fordel prøve at overraske din egen partner med sex i badet, næste gang I har en morgen sammen. Sørg for at give jer begge en helt igennem fantastisk start på dagen! 🙂

Rigtig god dag og god fornøjelse med sex i badet!

Det er indbegrebet af en god start på en endnu bedre dag 🙂 og lige her vil jeg med glæde dele ud af lidt tips og tricks til hvordan I får sex i badet til at blive en succes.

Sex i badet – sådan gør du

Hvem kender ikke til at stå og falde i staver i badet… Det er tidligt om morgenen. Du skal måske på arbejde eller også er du bare træt efter en laaang aften med lidt for meget lækker sex, eller rettere sagt “for meget” – for lækker sex kan man ikke få nok af 🙂

Anyhow, tilbage til min pointe: Du står i din helt egen verden, dagdrømmer og bare nyder følelsen af at halvsove under det varme rislende vand…

Og så.., pludselig bliver du overrasket af, at din partner helt lydløst har sneget sig ind i badet til dig. Bedst af alt er, han/hun har ubegribeligt meget lyst fræk sex i badet!

Det sidste punkt er der åbenbart ikke så mange, der kender til… Men det er da lige præcis det, vi skal have lavet om på! For sex i badet lyder da som en fantastisk start på en ellers lidt sløv morgen, synes du ikk’? 🙂

Derfor giver jeg lige fem gode tips og tricks til, hvordan sex i badet bliver til en lækker og våd fornøjelse!

Hvad siger din personlighed om dig?

Hvad siger din personlighed om dig?

I tråd med gårsdagens snak om tilknytning, tænkte jeg lige, at jeg ville smide endnu et ‘kend dig selv’-indlæg op. Denne gang om personlighed 🙂 Og fordi det nu er weekend – så har jeg endda fundet en lille gratis personlighedstest. Den skal I selvfølgelig ikke snydes for! Tjek det ud lige herunder og bliv klogere på din personlighed og persontype.

Hvad er din personlighed? Test dig selv og find ud af det lige her

Uanset hvilke relationer vi indgår i, skader det aldrig at have et godt kendskab til sig selv og dem vi omgiver os med. Jo bedre du kender dig selv og din personlighed, jo bedre bliver du også til at indgå i relationer og ikke mindst til at skabe gode relationer!

Noget der især er afgørende for, hvordan vi er som mennesker, er vores personlighedstræk. Vi har alle en unik sammensætning af forskellige personlighedstræk, der tilsammen definerer; vores personlighed, hvem vi er og hvorfor vi agerer, som vi gør.

En måde, at øge kendskabet til sig selv og sin personlighed på, er ved at tage en personlighedstest 🙂

Der findes et utal af personlighedstests, som kan tages ganske gratis på nettet. Nogle er bedre end andre. Skulle du have lyst til at prøve en personlighedstest, vil jeg hel klart anbefale JTI (Jungs Type Indikator). JTI baserer sig på en bred men alligevel konkret menneskeforståelse.

Desuden har JTI vist sig at være yderst pålidelig i sine resultater. Hvorfor den også bruges af professionelle organisationer og konsulenter i hele verdenen.

Kort info: JTI baserer sig på 8 forskellige personlighedstræk og 2 personlighedsdimensioner. Det giver altså i alt 16 forskellige personlighedskombinationer. Du kan se dem alle på billedet i toppen 🙂

Læs mere om hver af de 16 personligheder og tag den gratis personlighedstest lige her.

Lige et lille tip til når du er færdig med personlighedstesten. Husk at læse de uddybende afsnit om lige netop din type af personlighed 🙂 de er ret præcise og giver super god indsigt i nogle overordnede træk, der forbindes med netop din træk-kombination. Den var virkelig ’spot on’ ift. min personlighed!

Husk at alle tests af personlighed kun er vejledende og derfor skal tages med et gran salt, uanset graden af validitet 🙂 som det fremgår af navnet JTI, er testen også kun en type indikator ift. personlighed!

https://buehojgaard.dk

Jensen Gulve

BOLSKOVLUND BEAUTY

https://www.jimahegn.dk

https://www.offerraadgivning.dk

Hvorfor er det vigtigt med en blog om sex og relationer?

Vi danskere er et af de mest frisindede og åbne folkefærd i verden, men vi er faktisk ikke super gode til at snakke om sex og relationer

Det er netop her vi kommer ind i billedet 🙂

Som navnet lægger lægger op til, er det vores hensigt at sætte både sex og relationer på dagsordenen!

Hvordan det? Det har vi tænkt os ved at blogge åbent og fordomsfrit om sex, relationer og alt derimellem. Intet emne er for småt, stort, pinligt eller anderledes til!

Desuden ønsker vi også at give gode tips til, hvordan du kan opnå et bedre sexliv, stærkere relationer og et større kendskab til nogle af de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for vores mange forskellige måder at være og agere på.

Formålet med sitet er altså i grove træk at forklare, beskrive og underholde med sjove, spændende og ikke mindst lærerige informationer og historier om sex, relationer og den psykologi, der ligger bag.

Så… Hvis du ligesom os synes, at en psykologisk blog om sex og relationer lyder spændende og godt kunne tænke dig at udvide din horisont, selvforståelse og selvindsigt, så er du kommet til det helt rette sted.

Skulle du undervejs i din søgen og læsning her på bloggen, støde på nogle spørgsmål eller kommentarer, som du har lyst til at give os med på vejen, så er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi modtager også meget gerne forslag, hvis du sidder med et emne, som du gerne vil vide mere om!

Hvis du vil vide endnu mere om os, hvem der blogger og hvilke overvejelser vi har gjort os ifm. at lave en blog om sex og relationer – så kan du læse meget mere i menuen under om. Her finder du også vores personlige profilsider, hvor du kan få et lidt større indblik i “hvad vi er for nogen”.

Endnu engang velkommen til vores psykologiske blog om sex & relationer 🙂