Fetish eller seksuel præference? Hvad er din…

Ved du hvornår en seksuel præference bliver til en fetish? Hvorfor udvikler vi overhovedet forskellige seksuelle præferencer? Og har du helt styr på hvad nogle af de forskellige fetishes i grunden handler om? Læs med lige her og bliv klogere på seksuelle præferencer og fetishes.

Udviklingen af seksuelle præferencer og fetishes

Udviklingen af seksuelle præferencer kan ses lidt ligesom udviklingen af sprog: Alle har en medfødt evne til at udvikle alle sprog. Alt efter hvor i verden vi vokser op og hvordan vi bliver mødt af vores omverden, vil vi være mere tilbøjelige til at udvikle et specifikt sprog. Det samme gælder seksualitet.

Nogle sprog er mere typiske end andre: Der er flere i verden der taler engelsk end dansk. Det gør til gengæld ikke dansk til et forkert sprog. Ligesom at en fetish der kun deles af få, heller ikke er forkert eller unormal!

Alle har deres eget unikke seksuelle sprog, som udvikler sig sammenspillet mellem medfødte seksualitet og ydre påvirkninger 🙂 Uanset hvad vi udvikler af seksualitet, er det vigtigt at forstå at der ikke er noget der er mere rigtigt end andet.

I “bedste tilfælde” er, der nogle seksuelle præferencer, der kan kaldes mere ‘typiske’ end andre. Det gør dem dog hverken mere normale eller mere rigtige. I sidste ende handler det om hvordan vi selv oplever vores seksualitet og samtidig hvordan vi har det med vores seksualitet 🙂

Hvis vi bliver mødt med åbenhed og forståelse i omverden, vil vi med stor sandsynlighed udvikle en uproblematisk seksualitet med et unikt seksuelt ’sprog’ og unikke seksuelle præferencer.

Hvis ikke vi bliver mødt med anerkendelse af hvem vi er, vores personlighed og vores seksualitet, kan vi få svært ved at stå ved os selv, vores seksualitet og i flere tilfælde føle skam over vores seksuelle sprog.

Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvorfor nogen udvikler seksuelle præferencer, som kun deles af få. Grunden til dette er netop at emnet seksuelle præferencer er ømtåleligt for mange.

Hvis vi føler os skamfulde, får vi svært ved at tale om det, der udløser vores skam. Og uden åbenhed omkring seksuelle præferencers udviklingsveje, kan vi ikke blive klogere på, hvordan de opstår. Derfor bliver vores behov for ’normalitet’ altså en hæmsko for forståelse af seksualitet.

Det eneste, vi kan gøre, er, at basere vores forståelse på det vi ved, på baggrund af den lille smule information vi har fået givet om udviklingen af specifikke seksuelle præferencer.

Man kan se disse informationer som vejledende, ikke fordi de mennesker, der har talt om deres seksualitet ikke har talt sandt, men fordi deres seksualudvikling ikke kan generaliseres til alle andre som har lignende seksuelle præferencer 🙂

Inspiration:

Fetish eller seksuel præference? Hvor går grænsen?

Der findes ikke nogen entydig definition på hvad en fetish er. Men jeg har valgt at tage udgangspunkt i en definition fra bogen “Sexologi i praksis” af Elsa Almås & Esben Esther Pirelli Benestad:

”En fetish er når en livløs genstand eller en ikke-kønslig kropsdel får erotisk eller seksuel betydning”

I tillæg til denne definition af en fetish, som nærmest inkluderer at alt kan være en fetish, finder jeg det også givtigt at inddrage det element, der i mange andre definitioner, handler om graden af seksuel ophidselse.

En fetish behøver ikke være pervers – selv noget ‘så uskyldigt’ som at tænde meget på blonder kan defineres som en fetish

Her kan man tale om, at den seksuelle præference, først bliver til en fetish i det øjeblik at der er en ekstrem grad af seksuel ophidselse.

Det snævrer definitionen en anelse ind og giver stadig plads til, at alle former for seksuelle præferencer og fetishes er ganske normale. I sidste ende er det altså kun individet selv, der på baggrund af sin egen oplevelse af sine seksuelle præferencer, der kan definere hvorvidt, der er tale om en decideret fetish.

Uanset hvordan vi vender og drejer definitionerne, er det altså intet unormalt i at have en fetish 🙂 Det at have en speficik fetish kan til gengæld godt være uhensigtsmæssigt.

Især kan man tale om at have en uhensigtsmæssig fetish i det øjeblik at den enten strider imod loven (eks. pædofili & ekshibitionisme) og/eller hæmmer individets hverdag. Dog er det ikke unormalt at tænde på ‘ulovlige ting’.

Jeg vil gerne medgive, at det ikke er særlig typisk, men problemet opstår ikke i at have en atypisk seksuel præference eller fetish. Problematikken opstår, for mig at se, først i det tilfælde, hvor man vælger at udøve sin seksuelle præference/fetish til trods for at den er i strid med loven.

Desuden er det også uhensigtsmæssigt at have en fetish, der hæmmer ens hverdag. Typisk vil dette resultere lav accept af egne seksuelle præferencer, dårlig trivsel og lav seksuel sundhed. Har du en fetish, som du føler, hæmmer din hverdag, vil jeg klart opfordre dig til at opsøge professionel hjælp for at øge din seksuelle sundhed og velvære.

Nå, nok om definitioner 🙂 Nu har vi efterhånden fundet frem til at vi næsten alle render og gemmer på en lille (eller stor) fetish. Så lad os se nærmere på bare nogle af de forskellige typer for fetishes.

Kend din fetish

– Age play
Age play handler overordnet set om rollespil. Rollespil hvor den ene part indtager en rolle og ‘leger’ enten ældre eller yngre end vekommende i virkeligheden er.

En ‘underdisciplin’ af age play er f.eks. infantilisme. Infantilisme er defineret som en fetish hvorigennem, der opnås seksuel ophidselse ved at lege baby. Flere har efterhånden godt hørt om ‘voksenbaby’ rollespillet.

Specifikke præferencer ift. age play kan bl.a. omfatte udklædning. Det gælder alt fra bleer og sutter til skolepigekostumer.

– Frotteurisme
Denne fetish handler om at opnå seksuel nydelse ved at gnide sin krop op ad andre. I tillæg skal det gerne foregå i offentlige rum som f.eks. en overfyldt bus eller metro.

Frotteurisme som fetish kan være meget uskyldig og mange “opdager” den i deres tidlige år i takt med større fokus på egen seksualitet og egne kønsdele. Det kan bl.a. ske ved, at “tilfældig” berøring og gnidning på kønsdele resulterer i seksuel nydelse.

Masochisme handler om meget mere end ‘bare’ at underkaste sig

– Masochisme
Denne fetish handler om opnåelse af seksuel nydelse ved at underkaste sig.

Underkastelse kan enten være psykisk (eks. ydmygelse og verbale kommandoer) eller fysisk (eks. straf, pisk og kontrol).

Det er desuden en ret udbredt misforståelse at underkastelse handler om ren smerte og kontrol.

For mange masochister handler underkastelsen grundlæggende om intimitet og nærhed. Disse to elementer er centrale i den ”magtrelation” der ligger til grund for den seksuelle underkastelse og de er samtidig centrale for den seksuelle nydelse.

– Seksuel sadisme
Modsat masochisme så handler seksuel sadisme om opnåelse af seksuel ophidselse ved at andre underkaster sig vedkommende som indtager rollen som seksuel sadist.

Masochisme og seksuel sadisme kan ses som hinandens modsætninger og det er netop herudfra betegnelsen SM opstår. De to fetishes er altså gensidigt afhængige af hinanden for at kunne fungere i praksis.

Vil du gerne vide mere om masochisme, seksuel sadisme eller SM, kan du med fordel læse indlægget om hvad BDSM er – her beskrives de forskellige typer mere i dybden.

– Voyeurisme
Voyeurisme som fetish handler om det at tænde på at kigge på andre mennesker, der enten har sex eller klæder sig af, imens man selv onanerer.

Især er der en stor grad af seksuel spænding forbundet med, at undgå at blive opdaget i sit kiggeri.

– Ekshibitionisme
En ekshibitionist oplever seksuel nydelse ved at fremvise sig selv helt/delvist nøgen for andre. For nogen indebærer det specielt at blotte sine kønsdele for andre.

For nogle kan denne fetish udleves og dyrkes i miljøer f.eks. swingerklubber, hvor det er acceptabelt. For andre er det ikke ‘nok’, her knytter lysten sig til at blotte sig offentligt. Her kan den seksuelle præference godt blive uhensigtsmæssig, da det at blotte sig selv og sine kønsdele for andre i offentligheden er ulovligt.

– Watersports
Denne fetish går også under navnet ‘urinsex’ eller urofili og handler grundlæggende om seksuel nydelse ved enten at urinere på andre eller ved at blive urineret på.

Fetish eller ej…

Uanset om du har en fetish eller ej, så håber jeg, at mit indlæg har givet en større indsigt – både ift. udviklingen af seksuelle præferencer og også ift. hvad en fetish i grunden er 🙂 Jeg håber at have afkræftet nogle myter og misforståelser om fetishes og seksuelle præferencer og at du vil være med til at give denne åbenhed og ‘gennemsigtighed’ videre 🙂

Husk desuden at jeg kun har beskrevet et udpluk af nogle af alle de fetishes der findes! Den seksuelle mangfoldighed ift. præferencer og fetishes er grænseløs og det er netop derfor den er så fantastisk! Der er plads til lidt af hvert og lige det du render og har lyst til!

Læs også:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *