Evolutionært syn på mænd og kvinder

“Mænd vil bare have sex og kvinder vil kun have tryghed!”

Men er det nu også sådan? Selvom det gør ondt for en “anti-trygheds kvinde” som mig at indrømme – så må jeg nok alligevel medgive, at det faktisk er sandt i langt de fleste tilfælde!

Et evolutionært forklaringsgrundlag…

Der ligger forskellige adfærds- og tankemekanismer dybt forankret i os mennesker. Evolutionært set skyldes det især, at det har handlet om “survival of the fittets” – jf. Darwins evolutionsteori. Netop denne overlevelsesstrategi har givet hhv. mænd og kvinder forskellige parringsstrategier og ligeledes forskellige præferencer ift. partnere 🙂

Nu sidder du måske og tænker “Ja, ja – men bare fordi det var sådan en gang, betyder det jo ikke, at det stadig er relevant den dag i dag!”… Og det kan du have helt ret i, men relevans for nutidige forhold eller ej, så ændrer det ikke på, at mekanismerne er givet på forhånd – de er nemlig medfødte og vi kan ikke bare vælge dem fra, selvom de ikke er nutidssvarende…

Derfor kan det altså kun anbefales at blive lidt klogere på partnerstrategier og adfærdsmønstre – på den måde bliver du nemlig også klogere på dig selv og dine partnervalg 🙂

Evolutionært set kan man opdele strategierne for partnervalg således:

For mænd gælder det

… at det reproduktionsmæssigt bedst har kunne betale sig at sprede så meget sæd som muligt! Det handler om at maksimere antallet af afkom – så det ville være utroligt dumt, ikke at anlægge en offensiv strategi og bare prøve at score så mange som muligt 🙂 Hvis man som mand er tilbageholdende, kan man jo risikere at miste en potentiel partner.

Sagt kort: Det kan evolutionært set bedre betale sig at prøve at score en hel masse og af og til blive afvist, da det tab (afvisning) er meget mindre, end det vil være at tabe chancen (pga. defensiv strategi) for at reproducere sig og videreføre sit afkom.

For kvinder gælder det

… ikke om at maksimere antallet af afkom, men derimod om at maksimere overlevelsen af afkommet.

Ovenstående skyldes hovedsageligt, at det for kvinder tager 9 måneder med graviditet, førend de oplever et “udbytte” – det er altså slet ikke muligt at akkumulere så meget afkom som mænd, da kvinder ikke har samme mulighed for at sprede deres gener. Derfor bliver kvinder også nødt til at investerer alle deres ressourcer i det afkom, de endelig får, for netop at sikre videreførsel af egne gener.

Inspiration:

For kvinder handler det altså også om at analysere potentielle partnere og finde en, som kan og vil beskytte og bidrage med ressourcer under barnets opvækst. Hvis han er villig til at vente på sex, anses dette som et tegn på, at han også er villig til at investere i en længerevarende relation 🙂

Sagt kort: Det kan altså evolutionært set bedst betale sig for kvinder af og til at miste potentielle partnere pga. defensiv scoringsstrategi, da det tab (manglende scoring) er meget mindre, end tabet hun ville opleve, hvis hun fandt en partner hurtigt, som derefter smuttede (pga. defensiv scoringsstrategi og manglende partneranalysering), således at hun selv skulle varetage sit afkom.

Forskelligt evolutionært udgangspunkt for reproduktion, giver altså forskellige præferencer ift. kærlighedsliv og ikke mindst forskellige parringsstrategier – og det er netop de strategier, der ligger dybt forankret i vores adfærdsmønstre og tankemønstre i dag! Og det er netop også derfor, at mænd kan siges at gå efter sex og kvinder efter tryghed 🙂

Læs også:

One Reply to “Evolutionært syn på mænd og kvinder”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *