Psykologi

Psykologi

Hvad er det for nogle grundlæggende psykologiske mekanismer, der driver os mennesker? Hvordan kan psykologi forklare vores individuelle forskelle i forhold til partner præferencer? Vores strategier til at søge kærlighed? Vores tendenser og vaner, når vi kommunikerer og udlever vores seksualitet?

Psykologi kan give adgang til en masse forskellige forklaringer på ovenstående spørgsmål. Især bliver psykologien anvendelig, når det kommer til at skabe et dybere og bredere forståelsesgrundlag for både kærlighed, relationer og seksualitet.

Psykologien kan b.la. klargøre nogle af de kønsforskelle der forekommer ift. hvad vi gerne vil have ud af vores forhold, hvordan vi viser vores kærlighed for hinanden og ligeledes hvordan vi gerne vil opleve andres kærlighed.

Vil du vide mere om psykologi?

Så tjek alle indlæggene ud her på siden. Her beskriver vi flere af de grundlæggende aspekter af psykologi, hvilke er vigtige at have indsigt i, hvis du ønsker en mere dybdegående forståelse af sexologi, relationer og mennesker helt generelt.

Er der et helt specifikt emne du gerne vil vide mere om? Klik på søge-ikonet øverst til højre i menuen og skriv det du søger… Har vi endnu ikke skrevet noget om det? Så kontakt os endelig med dit spørgsmål.

Læs også:

Nocebo effekten

De fleste har hørt om placebo effekten, men det er ikke nær så mange, der kender til nocebo effekten. Hvilket er lidt paradoksalt, da nocebo effekten og placebo effekten er to sider af samme sag og samtidig hinandens direkte modsætninger 🙂

Nocebo effekten – hvad er det så?

Som du måske nu har gættet, hvis du har kendskab til placebo effekten, så er nocebo effekten, netop den negative effekt, der forekommer, når vi har en negativ overbevisning omkring en given effekt. Vores negative tankemønster fungerer altså selvforstærkende for den negative effekt.

Det forklarer jo også en del af, hvorfor det kan være så svært at komme af med negative tankemønstre… For hvis vi tror vi ikke kan, så er chancen for, at vi lykkedes allerede mindre.

Men! Fortvivl ikke, for det er slet ikke så forfærdeligt som det lyder! Hvis vi har kendskab til vores tankemønster, uanset om det er negativt eller positivt, så har vi nemlig gode forudsætninger for at arbejde med det 🙂

Inspiration:

Det er mere end muligt at ændre negative tankemønstre, til positive – det kræver bare en god portion selvindsigt, selverkendelse og ikke mindst accept og tålmodighed! Vores tankemønstre er ikke noget vi ændrer “over night”, det er en længerevarende proces, især fordi vores tanker ligger dybt forankret i hvordan vores adfærd udspiller sig. Det vil sige, at vores tanker og adfærd hele tiden er i tæt sammenspil, så du kan godt opleve at tænke:

“Nu stopper jeg med at være negativ og starter med at tro på mig selv. Jeg er god nok!”

Og så alligevel opleve dig selv agere og handle efter en anden overbevisning… Det er frustrerende, men faktisk også helt normalt! Du kender måske endda til, i højere grad at ‘falde i fælden’ og tænke negativt, når overskuddet i forvejen ikke er så stort? Det gør jeg i hvert fald, men heldigvis er det noget vi kan træne os bedre til 🙂 og det kan vi, fordi det afhænger af vores egen selvkontrol.

Hvis du gerne vil have nogle konkrete tips til at øge din selvkontrol, så tjek mit indlæg ud om forskellige strategier til at øge selvkontrollen 🙂

Læs også:

Evolutionært syn på mænd og kvinder

“Mænd vil bare have sex og kvinder vil kun have tryghed!”

Men er det nu også sådan? Selvom det gør ondt for en “anti-trygheds kvinde” som mig at indrømme – så må jeg nok alligevel medgive, at det faktisk er sandt i langt de fleste tilfælde!

Et evolutionært forklaringsgrundlag…

Der ligger forskellige adfærds- og tankemekanismer dybt forankret i os mennesker. Evolutionært set skyldes det især, at det har handlet om “survival of the fittets” – jf. Darwins evolutionsteori. Netop denne overlevelsesstrategi har givet hhv. mænd og kvinder forskellige parringsstrategier og ligeledes forskellige præferencer ift. partnere 🙂

Nu sidder du måske og tænker “Ja, ja – men bare fordi det var sådan en gang, betyder det jo ikke, at det stadig er relevant den dag i dag!”… Og det kan du have helt ret i, men relevans for nutidige forhold eller ej, så ændrer det ikke på, at mekanismerne er givet på forhånd – de er nemlig medfødte og vi kan ikke bare vælge dem fra, selvom de ikke er nutidssvarende…

Derfor kan det altså kun anbefales at blive lidt klogere på partnerstrategier og adfærdsmønstre – på den måde bliver du nemlig også klogere på dig selv og dine partnervalg 🙂

Evolutionært set kan man opdele strategierne for partnervalg således:

For mænd gælder det

… at det reproduktionsmæssigt bedst har kunne betale sig at sprede så meget sæd som muligt! Det handler om at maksimere antallet af afkom – så det ville være utroligt dumt, ikke at anlægge en offensiv strategi og bare prøve at score så mange som muligt 🙂 Hvis man som mand er tilbageholdende, kan man jo risikere at miste en potentiel partner.

Sagt kort: Det kan evolutionært set bedre betale sig at prøve at score en hel masse og af og til blive afvist, da det tab (afvisning) er meget mindre, end det vil være at tabe chancen (pga. defensiv strategi) for at reproducere sig og videreføre sit afkom.

For kvinder gælder det

… ikke om at maksimere antallet af afkom, men derimod om at maksimere overlevelsen af afkommet.

Ovenstående skyldes hovedsageligt, at det for kvinder tager 9 måneder med graviditet, førend de oplever et “udbytte” – det er altså slet ikke muligt at akkumulere så meget afkom som mænd, da kvinder ikke har samme mulighed for at sprede deres gener. Derfor bliver kvinder også nødt til at investerer alle deres ressourcer i det afkom, de endelig får, for netop at sikre videreførsel af egne gener.

Inspiration:

For kvinder handler det altså også om at analysere potentielle partnere og finde en, som kan og vil beskytte og bidrage med ressourcer under barnets opvækst. Hvis han er villig til at vente på sex, anses dette som et tegn på, at han også er villig til at investere i en længerevarende relation 🙂

Sagt kort: Det kan altså evolutionært set bedst betale sig for kvinder af og til at miste potentielle partnere pga. defensiv scoringsstrategi, da det tab (manglende scoring) er meget mindre, end tabet hun ville opleve, hvis hun fandt en partner hurtigt, som derefter smuttede (pga. defensiv scoringsstrategi og manglende partneranalysering), således at hun selv skulle varetage sit afkom.

Forskelligt evolutionært udgangspunkt for reproduktion, giver altså forskellige præferencer ift. kærlighedsliv og ikke mindst forskellige parringsstrategier – og det er netop de strategier, der ligger dybt forankret i vores adfærdsmønstre og tankemønstre i dag! Og det er netop også derfor, at mænd kan siges at gå efter sex og kvinder efter tryghed 🙂

Læs også:

Placebo effekten

Placebo effekten

Både i forbindelse med Louises tidligere indlæg om at forkæle sin partner med lækker lingeri og ligeledes ift. indlægget om at spise sig til en større sexlyst har vi omtalt, hvordan det at tro på noget, forstærker selve effekten

… men hvorfor er det nu lige, at det er sådan? 🙂

Placebo effekten

Positiv forstærkning eller placebo effekten om man vil, er netop det psykologiske fænomen; at vores positive tanker omkring en effekt, er med til at forstærke selv samme effekt.

Inspiration:

Helt præcis hvordan det fungerer i hjernen er stadig uvist, men det ændrer ikke på, at effekten er blevet påvist gentagende gange. Oftets snakker man om placebo effekten, når man behandler folk medicinsk, men placebo effekten kommer også til udtryk i mange andre aspekter! Især gælder det f.eks. for vores tro på os selv og vores evner (selvtillid) samt vores tiltro til at vi er gode nok som mennesker (selvværd) 🙂

Derfor er placebo effekten altså en betydelig størrelse, når vi gerne vil blive bedre til at udstråle selvtillid og power – for hvis vi først arbejder med vores selvindsigt og så småt begynder at udvikle os i en mere positiv retning, tro mere på os selv – så vil placebo effekten altså være med til at forstærke denne effekt – den vil faktisk starte en positiv udviklingsspiral!

Så, som jeg har sagt et par gange før:

Confidence beats competence

Tro på dig selv, så er du allerede halvvejs i at opnå dine mål!

Læs også:

Fetish eller seksuel præference? Hvad er din…

Fetish eller seksuel præference? Hvad er din…

Ved du hvornår en seksuel præference bliver til en fetish? Hvorfor udvikler vi overhovedet forskellige seksuelle præferencer? Og har du helt styr på hvad nogle af de forskellige fetishes i grunden handler om? Læs med lige her og bliv klogere på seksuelle præferencer og fetishes.

Udviklingen af seksuelle præferencer og fetishes

Udviklingen af seksuelle præferencer kan ses lidt ligesom udviklingen af sprog: Alle har en medfødt evne til at udvikle alle sprog. Alt efter hvor i verden vi vokser op og hvordan vi bliver mødt af vores omverden, vil vi være mere tilbøjelige til at udvikle et specifikt sprog. Det samme gælder seksualitet.

Nogle sprog er mere typiske end andre: Der er flere i verden der taler engelsk end dansk. Det gør til gengæld ikke dansk til et forkert sprog. Ligesom at en fetish der kun deles af få, heller ikke er forkert eller unormal!

Alle har deres eget unikke seksuelle sprog, som udvikler sig sammenspillet mellem medfødte seksualitet og ydre påvirkninger 🙂 Uanset hvad vi udvikler af seksualitet, er det vigtigt at forstå at der ikke er noget der er mere rigtigt end andet.

I “bedste tilfælde” er, der nogle seksuelle præferencer, der kan kaldes mere ‘typiske’ end andre. Det gør dem dog hverken mere normale eller mere rigtige. I sidste ende handler det om hvordan vi selv oplever vores seksualitet og samtidig hvordan vi har det med vores seksualitet 🙂

Hvis vi bliver mødt med åbenhed og forståelse i omverden, vil vi med stor sandsynlighed udvikle en uproblematisk seksualitet med et unikt seksuelt ’sprog’ og unikke seksuelle præferencer.

Hvis ikke vi bliver mødt med anerkendelse af hvem vi er, vores personlighed og vores seksualitet, kan vi få svært ved at stå ved os selv, vores seksualitet og i flere tilfælde føle skam over vores seksuelle sprog.

Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvorfor nogen udvikler seksuelle præferencer, som kun deles af få. Grunden til dette er netop at emnet seksuelle præferencer er ømtåleligt for mange.

Hvis vi føler os skamfulde, får vi svært ved at tale om det, der udløser vores skam. Og uden åbenhed omkring seksuelle præferencers udviklingsveje, kan vi ikke blive klogere på, hvordan de opstår. Derfor bliver vores behov for ’normalitet’ altså en hæmsko for forståelse af seksualitet.

Det eneste, vi kan gøre, er, at basere vores forståelse på det vi ved, på baggrund af den lille smule information vi har fået givet om udviklingen af specifikke seksuelle præferencer.

Man kan se disse informationer som vejledende, ikke fordi de mennesker, der har talt om deres seksualitet ikke har talt sandt, men fordi deres seksualudvikling ikke kan generaliseres til alle andre som har lignende seksuelle præferencer 🙂

Inspiration:

Fetish eller seksuel præference? Hvor går grænsen?

Der findes ikke nogen entydig definition på hvad en fetish er. Men jeg har valgt at tage udgangspunkt i en definition fra bogen “Sexologi i praksis” af Elsa Almås & Esben Esther Pirelli Benestad:

”En fetish er når en livløs genstand eller en ikke-kønslig kropsdel får erotisk eller seksuel betydning”

I tillæg til denne definition af en fetish, som nærmest inkluderer at alt kan være en fetish, finder jeg det også givtigt at inddrage det element, der i mange andre definitioner, handler om graden af seksuel ophidselse.

En fetish behøver ikke være pervers – selv noget ‘så uskyldigt’ som at tænde meget på blonder kan defineres som en fetish

Her kan man tale om, at den seksuelle præference, først bliver til en fetish i det øjeblik at der er en ekstrem grad af seksuel ophidselse.

Det snævrer definitionen en anelse ind og giver stadig plads til, at alle former for seksuelle præferencer og fetishes er ganske normale. I sidste ende er det altså kun individet selv, der på baggrund af sin egen oplevelse af sine seksuelle præferencer, der kan definere hvorvidt, der er tale om en decideret fetish.

Uanset hvordan vi vender og drejer definitionerne, er det altså intet unormalt i at have en fetish 🙂 Det at have en speficik fetish kan til gengæld godt være uhensigtsmæssigt.

Især kan man tale om at have en uhensigtsmæssig fetish i det øjeblik at den enten strider imod loven (eks. pædofili & ekshibitionisme) og/eller hæmmer individets hverdag. Dog er det ikke unormalt at tænde på ‘ulovlige ting’.

Jeg vil gerne medgive, at det ikke er særlig typisk, men problemet opstår ikke i at have en atypisk seksuel præference eller fetish. Problematikken opstår, for mig at se, først i det tilfælde, hvor man vælger at udøve sin seksuelle præference/fetish til trods for at den er i strid med loven.

Desuden er det også uhensigtsmæssigt at have en fetish, der hæmmer ens hverdag. Typisk vil dette resultere lav accept af egne seksuelle præferencer, dårlig trivsel og lav seksuel sundhed. Har du en fetish, som du føler, hæmmer din hverdag, vil jeg klart opfordre dig til at opsøge professionel hjælp for at øge din seksuelle sundhed og velvære.

Nå, nok om definitioner 🙂 Nu har vi efterhånden fundet frem til at vi næsten alle render og gemmer på en lille (eller stor) fetish. Så lad os se nærmere på bare nogle af de forskellige typer for fetishes.

Kend din fetish

– Age play
Age play handler overordnet set om rollespil. Rollespil hvor den ene part indtager en rolle og ‘leger’ enten ældre eller yngre end vekommende i virkeligheden er.

En ‘underdisciplin’ af age play er f.eks. infantilisme. Infantilisme er defineret som en fetish hvorigennem, der opnås seksuel ophidselse ved at lege baby. Flere har efterhånden godt hørt om ‘voksenbaby’ rollespillet.

Specifikke præferencer ift. age play kan bl.a. omfatte udklædning. Det gælder alt fra bleer og sutter til skolepigekostumer.

– Frotteurisme
Denne fetish handler om at opnå seksuel nydelse ved at gnide sin krop op ad andre. I tillæg skal det gerne foregå i offentlige rum som f.eks. en overfyldt bus eller metro.

Frotteurisme som fetish kan være meget uskyldig og mange “opdager” den i deres tidlige år i takt med større fokus på egen seksualitet og egne kønsdele. Det kan bl.a. ske ved, at “tilfældig” berøring og gnidning på kønsdele resulterer i seksuel nydelse.

Masochisme handler om meget mere end ‘bare’ at underkaste sig

– Masochisme
Denne fetish handler om opnåelse af seksuel nydelse ved at underkaste sig.

Underkastelse kan enten være psykisk (eks. ydmygelse og verbale kommandoer) eller fysisk (eks. straf, pisk og kontrol).

Det er desuden en ret udbredt misforståelse at underkastelse handler om ren smerte og kontrol.

For mange masochister handler underkastelsen grundlæggende om intimitet og nærhed. Disse to elementer er centrale i den ”magtrelation” der ligger til grund for den seksuelle underkastelse og de er samtidig centrale for den seksuelle nydelse.

– Seksuel sadisme
Modsat masochisme så handler seksuel sadisme om opnåelse af seksuel ophidselse ved at andre underkaster sig vedkommende som indtager rollen som seksuel sadist.

Masochisme og seksuel sadisme kan ses som hinandens modsætninger og det er netop herudfra betegnelsen SM opstår. De to fetishes er altså gensidigt afhængige af hinanden for at kunne fungere i praksis.

Vil du gerne vide mere om masochisme, seksuel sadisme eller SM, kan du med fordel læse indlægget om hvad BDSM er – her beskrives de forskellige typer mere i dybden.

– Voyeurisme
Voyeurisme som fetish handler om det at tænde på at kigge på andre mennesker, der enten har sex eller klæder sig af, imens man selv onanerer.

Især er der en stor grad af seksuel spænding forbundet med, at undgå at blive opdaget i sit kiggeri.

– Ekshibitionisme
En ekshibitionist oplever seksuel nydelse ved at fremvise sig selv helt/delvist nøgen for andre. For nogen indebærer det specielt at blotte sine kønsdele for andre.

For nogle kan denne fetish udleves og dyrkes i miljøer f.eks. swingerklubber, hvor det er acceptabelt. For andre er det ikke ‘nok’, her knytter lysten sig til at blotte sig offentligt. Her kan den seksuelle præference godt blive uhensigtsmæssig, da det at blotte sig selv og sine kønsdele for andre i offentligheden er ulovligt.

– Watersports
Denne fetish går også under navnet ‘urinsex’ eller urofili og handler grundlæggende om seksuel nydelse ved enten at urinere på andre eller ved at blive urineret på.

Fetish eller ej…

Uanset om du har en fetish eller ej, så håber jeg, at mit indlæg har givet en større indsigt – både ift. udviklingen af seksuelle præferencer og også ift. hvad en fetish i grunden er 🙂 Jeg håber at have afkræftet nogle myter og misforståelser om fetishes og seksuelle præferencer og at du vil være med til at give denne åbenhed og ‘gennemsigtighed’ videre 🙂

Husk desuden at jeg kun har beskrevet et udpluk af nogle af alle de fetishes der findes! Den seksuelle mangfoldighed ift. præferencer og fetishes er grænseløs og det er netop derfor den er så fantastisk! Der er plads til lidt af hvert og lige det du render og har lyst til!

Læs også:

Singleliv

Singleliv

Hvorfor er det så fantastisk at leve et singleliv? Og hvorfor kan det samtidig være utroligt frustrerende? Hvad er det, der gør, at dating både er den mest spændende og udfordrende del af livet som single?

Nogle er singler, fordi de selv aktivt har valgt det. Andre fordi de endnu ikke har fundet kærligheden.

Uanset hvilket singleliv du lever, er der forskellige ting som det kan være en fordel af have kendskab til. Det gælder b.la. uskrevne regler for one night stands, hvilket kærlighedssprog du og en potentiel partner taler, hvordan man flirter og hvorfor der er så store forskelle på mænd og kvinder i deres kontakt med det modsatte køn.

Des større kendskab du har til, hvad der driver dig og det modsatte køn, jo nemmere vil du have ved at vende disse forskelle til din fordel. Dette gælder uanset om du vil bruge fordelen til at opnå et mere spændende singleliv med flere scoringer eller om du søger at finde en enkelt stabil relation, som kan udvikle sig til et forhold.

Læs mere om Twitter<

Vil du vide mere om singleliv?

Så tjek alle indlæggene ud her på siden. De beskriver nogle af mange af de forskellige aspekter af livet som single og kan være med til at udvide din forståelse af, hvordan livet som single kan udspille sig og hvordan du i nogen grad kan styre spillet i en retning efter dit eget ønske.

Er der et helt specifikt emne du gerne vil vide mere om? Klik på søge-ikonet øverst til højre i menuen og skriv det du søger… Har vi endnu ikke skrevet noget om det?

Læs også:

Hvad er BDSM? Introduktion & tips til begyndere

bsdm

Mange af os har godt hørt om bondage. Flere af os kan formentlig heller ikke se os helt fri af at have brugt et par håndjern eller andet til at binde vores partner fast i soveværelset 🙂 Efter udgivelsen af 50 shades of grey (både bøgerne og legetøjsserien) er det især blevet mere almindeligt at eksperimentere med netop bondage og BDSM! Så…

Hvad er BDSM så?

Der er overordnet set 2 udgaver af BDSM:

Bondage Disciplin/Dominans Sadisme Masokisme

Bondage Disciplin/Dominans Submission Masochisme

Ja, det er jo meget fint, men hvad er BDSM såden mere præcist?

For nemhedsskyld har jeg valgt at opdele og beskrive de forskellige underelementer af BDSM hver for sig. Det er vigtigt at understrege, at alle de forskellige elementer af BDSM kan udøves og forstås på et utal af måder, alt efter hvilke seksuelle præferencer man har! Derfor er der heller ikke et facit på, hvad BDSM er 🙂

Hvis du gerne selv vil prøve nogle af BDSM disciplinerne af, så start desuden på et niveau hvor du ikke virker usikker og ukomfortabel. Hvis du først er anspændt, så er sandsynligheden for at BDSM bliver en god oplevelse, ikke særlig stor!

Hvad er Bondage?

Bondage er indbindning eller opbindning af kroppen. Hertil kan f.eks. bruges reb, håndjern eller lignende. Ophængning i reb er en helt kunstart i sig selv, men man kan heldigvis også starte mere blidt ud, f.eks. med at binde sin partner fast til sengen.

Hvad er Disciplin/Dominans?

Disciplin handler om trangen til at disciplinere og bestemme over sin partner. Det lægger sig meget tæt op ad dominans, hvorfor disse to betegnelser anses som “samme punkt” af BDSM.

Dominans handler mere specifik om at tænde på at dominere sin partner. Dominans behøver dog ikke involvere smerte eller ydmygelse, som det ses ved sadisme (næste punkt). I stedet handler dominans om lyst til at have magt over en partner. Alt efter køn kaldes den dominerende: Dom (mand), Domina/Dominatrix (kvinde)

Hvad er Sadisme (S)?

At tænde på at have en partner under sin magt og ligeledes at tænde på at påføre sin partner smerte og evt. ydmygelse. Sadisten er den magthavende og styrende del i et S/M-forhold (sadomasochisme) mellem en sadist (S) og masochist (m) (se næste punkt)

Hvad er masochisme (m)?

At tænde på at være underkastet smerte udøvet af en partner. Hertil kan det tilføjes at nogle masochister også tænder på ydmygelse (netop grundet modsætningsforholdet til sadisten). Ydmygelsen kan være alt fra verbal, fysisk til social.

Ved meget høj grad af underkastelse, vil nogen argumenterer for brugen af ordet ’slave’ frem for masochist.

Hvad er Submission?

At tænde på at være underkastet sin partners magt. Modsat til masochisten, tænder sub’en ikke direkte på smerte, men blot på at være underlagt en partners magt eller potentielle mulighed for at udøve magt.

Gode ‘begynder’-tips til dig, der har lyst til at prøve BDSM

Har du lyst til at give dig i kast med BDSM? Så kan du med fordel starte med et bondage-sæt, hvor du let kan tilpasse typen af bondage til dine og din partners præferencer.

Her kommer desuden nogle gode “begynder-tips” til dig, der gerne vil prøve lidt BDSM af derhjemme 🙂

Aftal altid spillereglerne på forhånd

 • Hvad er ‘go & no-go
 • Vær helt enige om, hvad der er go. Hvis ikke der er enighed, dur det ikke!

Afstem jeres forventninger til BDSM og til hinanden

 • Hvad forventer I når I skal prøve BDSM? Handler det om at opnå tryghed ved situationen? Handler det om at I begge skal opnå orgasme?
 • Uanset hvad jeres forventninger er til BDSM, så er det vigtigste at I er åbne om det og kender til hinandens forventninger

Aftal stop-ord/tegn (især hvis I afprøver S/M)

 • Vælg et ord som ikke naturligt forekommer i legen!
 • Hvis ikke brugen af ord er mulig, brug da et tegn i stedet
 • Aftal et stop-ord/tegn selvom I ikke regner med at få brug for det – better safe than sorry!

Læs også:

 • bsdm

Start lige der hvor det giver mening for jer 🙂

 • Det handler ikke bare om at købe en masse vildt BDSM legetøj og udstyr. Nogle gange er “simple” rekvisitter nok til en start – det kan være at give din partner bind for øjnene og herefter tage magten til at forkæle ham/hende
 • Herefter kan I øge “niveauet” i jeres eget tempo og gradvist eksperimentere mere med BDSM

Inspiration:

athelia.dk

businessmeetsnature.dk

familieteater.dk

finefoodfestival.dk

Spis dig til større sexlyst

Spis dig til større sexlyst
Er din eller din partners sexlyst ikke helt, hvad den har været?

Eller kunne du måske godt tænke dig at imponere din date med lækker mad og samtidig booste jeres begges sexlyst?

Uanset hvad din motivation er – så tjek da lige de følgende tre “madvarer” og deres evner ud. De er alle afrodisiaka, hvilke mere præcist betyder, at de er midler, der booster både sexlyst og evner i sengen 🙂

Mad der giver mere sexlyst

Mørk chokolade

Mørk chokolade er en af de mest almen kendte afrodisiaka og det er med god grund! Mørk chokolade indeholder nemlig fenyltylamin, som er et stof, der påvirker vores humør meget positivt. Det sker ved, at stoffet påvirker vores hjernes belønningssystem, som så efterfølgende frigiver dopamin! Denne frigivelse er med til at vække en masse dejlige følelser af både forelskelse, eufori og begær 🙂

Østers og skaldyr

Det naturligt høje indhold af zink, der findes i både østers og skaldyr, kickstarter frigivelsen af det mandelige kønshormon, testosteron. Testosteron forbindes med vores drifter og lyster og det har ligeledes en meget positiv indvirkning på både mænds og kvinders sexlyst.

Champagne

Alkohol er helt generelt med til at gøre os afslappede og få os til at give lidt slip på vores “nerver” og hæmninger. Samtidig stimulere det vores sexlyst 🙂

Lige netop champagne har en lidt større effekt på vores sexlyst og hvorfor nu det? Jo, det forklares med noget så simpelt som en placebo effekt. Flere forbinder nemlig champagne med romantik og lidenskab og den association er faktisk, i sig selv, med til at snyde vores hjerne og skabe en stimulerende effekt 🙂

Helt generelt gælder det, at effekten af alle afrodisiaka skyldes en placebo effekt – kort sagt, selve effekten skyldes faktisk bare vores tro på, at de har en positiv indvirkning på vores lystniveau… 🙂

Så disk du bare op østers, god champagne og måske lidt lækker chokolade til dessert, hvis du gerne vil gerne have din partner eller date til at løsne lidt op og samtidig øge hans/hendes sexlyst!

Inspiration:

FOOD FARE

Grafisk design og SEO

Krasnapolsky

SEO Vejle – søgemaskineoptimering

Relationer & tilknytning

Relationer & tilknytning

I onsdags skrev jeg om, hvordan jeg, fordi jeg er enebarn, altid har troet på, at man skal være kompromisløs i nære relationer 🙂

En anden ting, jeg har taget med fra min opvækst som enebarn, er min måde at knytte mig til andre mennesker på – jeg har altid oplevet stor opbakning og ikke mindst en masse kærlighed hjemmefra. Samtidig er jeg også vokset op med, at man skal være selvstændig!

Jeg har altid været vant til at klare mig selv og nyder friheden i ikke at være aaalt for afhængig af mine omgivelser. Til gengæld sætter jeg også stor pris på at have et godt bagland, som jeg kan søge støtte og hjælp hos, når tingene ikke lige spiller.

Netop min opvækst, afspejler sig utrolig meget i min måde at knytte mig til andre mennesker på – og det gælder helt sikkert også for dig…

Psykologisk set er det nemlig bevist, at den måde vi knyttede os på som børn, meget ofte afspejler sig i hvordan vi tilknytter os i vores senere nære og romantiske relationer. Og lige netop det faktum er super god info at have, hvis man gerne vil have et bedre kendskab til sig selv, sine relationer og hvorfor der af og til opstår konflikter 🙂

Fire former for tilknytning

Overordnet set findes der fire forskellige tilknytningsstile. Tjek dem ud herunder, find ud af hvilken der beskriver dig og udnyt kendskabet til din fordel! Jo bedre du kender dig selv, dine styrker og dine svagheder, jo stærkere bliver dine nære relationer 🙂

Ambivalent

 • Du har let ved at knytte dig følelsesmæssigt til andre, men føler ofte at andre ikke gengælder tilknytningen/det følelsesmæssige bånd i ligeså stor grad.
 • Du er usikker på dig selv og bekymrer dig ofte om, hvad andre tænker om dig.

Sikker/tryg

 • Du har let ved at knytte sig følelsesmæssigt til andre og nyder den gensidige afhængighed, der opstår i kraft af relationen.
 • Du hviler i dig selv og bekymrer dig ikke om, hvad andre tænker om dig.

Inspiration:

http://professionel-fotograf.net

https://www.professionel-fotograf.net/fotograf/

https://www.voresstoredag.net

Den professionelle fotograf

Afstandstagende

 • Du har svært ved at knytte dig følelsesmæssigt til andre og foretrækker ikke at være bundet af gensidig afhængighed.

Disorganiseret

 • Du har et ønske om at være tæt knyttet til andre, men så snart de kommer tæt på, opleves det som intimiderende, hvorfor du ofte ender med at trække dig fra tætte følelsesmæssige relationer.

Husk, der er kun tale om forskellige stile inden for tilknytning! De beskriver altså ikke et endegyldigt facit – og heldigvis for det 🙂

Vi kan desuden have forskellige tilknytningsstile i forskellige relationer og vi kan tilmed udvise en blanding af forskellige stile i samme relation. Så vær opmærksom på ikke at have for ‘firkantet’ et syn på tilknytning, men brug det som guide og vejledning til at kende dig selv bedre – og måske endda som et retrospektivt værktøj til at forstå tidligere konflikter og undgå fremtidige.

Slutteligt er det også værd at nævne, at du kan styrke din og din partners generelle tilknytning ved at have fokus på fire punkter i jeres relation.

Læs også:

Brug aktiv lytning og styrk dine relationer

Det er blevet lidt ‘hipt’ at have fokus på aktiv lytning – men det er sgu fordi skidtet virker! Derfor får du lige her en gennemgang med tips til hvordan du kan bruge aktiv lytning til at styrke dine relationer, uanset om det så drejer sig om dit forhold til din veninde, mor, far eller partner 🙂

Aktiv lytning handler om at lytte på forskellige niveauer. Alt efter hvad du ønsker at få ud af samtalen, er det vigtigt, at du forstår de forskellige niveauer, så du kan bevæge dig imellem dem. Og jeg tør næsten love, at du vil få meget mere ud af dine hverdagssamtaler og relationer, hvis du engagerer dig lidt i at lytte aktivt.

Aktiv lytning – lytning på tre niveauer

Aktiv lytning kan ses som et kontinuum, hvorigennem vores evne til at lytte aktivt øges for hvert niveau. Dog er den ene form for aktiv lytning ikke mere rigtig end andre, da det handler om at bruge den “rette form” for aktiv lytning, alt efter hvad der passer til situationen.

Inspiration:

– Indre lytning (Aktiv Lytning Niveau I)
Når vi bruger indre lytning, lytter med fokus rettet mod os selv. Indre lytning er egocentreret. Mere præcist lytter vi til hvad vores samtalepartner siger, men kun med udgangspunkt i os selv og vores egne behov.

Indre lytning er envejskommunikation – vi suger al det der bliver sagt til os, men vi forstår det kun med udgangspunkt i os selv. Hvis ikke det der bliver sagt, skaber en mening for os selv, så bliver det ikke hørt.

Indre lytning handler kort sagt om at indsamle indformation, der tilfredsstiller vores egne behov og ønsker

I diskussioner er der mange, der falder tilbage til indre lytning. Derfor kompromittere de deres egen evne til at sætte sig i modpartens sted og dermed risikerer de også at optrappe en konflikt fremfor at lytte, forstå og gå i dialog.

– Fokuseret lytning (Aktiv Lytning Niveau II)

Ved fokuseret lytning flytter vi vores fokus fra os selv og over til vores samtalepartner. I stedet for bare at absorbere alt det vi hører, indgår vi her mere aktivt i en samtale.

Fokuseret lytning sker, når lytning bliver til mere end bare at ‘høre efter’, når vores lytning bære præg af empati og indlevelse. Fokuseret lytning skaber dialog fremfor monolog, netop fordi der lyttes med udgangspunkt i at forstå og samarbejde med samtalepartneren.

Fokuseret lytning handler om at lytte på samtalepartnerens præmisser

Fokus ligger både på hvad der bliver sagt, men også på hvordan og hvorfor tingene bliver sagt. Igennem fokuseret lytning prøver vi at skabe forståelse for hinanden, hvorfor denne form for lytning kan have en god effekt på at nedtrappe konflikter.

– Global lytning (Aktiv Lytning Niveau III)

Global lytning udbygger fokus endnu mere og er den mest aktive form for lytning. Nu fokuseres der ikke kun på den verbale kommunikation, men også på hvad vores sanser giver os af information. Hvad ser vi? Hvad hører vi? Hvad føler vi? Kort sagt, hvad oplever vi i samtalen?

Vi bliver lidt ligesom en ‘radio’, der opfanger alle signaler. På denne måde, fordi vi inddrager så mange indtryk på samme tid, får vi også en langt dybere forståelse for os selv og hinanden igennem samtalen.

Global lytning handler altså om at lytte med alle sanser og om at inddrage alle de indtryk vi får igennem samtalen

Denne form for aktiv lytning, fordi den er så kompleks, kræver også meget mere af personen, som lytter. Til gengæld er udbyttet meget større og igennem global lytning kan vi opnå virkelig stor indsigt, ikke kun i modpartens situation, men også i den relation der er mellem os, da det netop er relationen der kommer fokus på når vi bruger global lytning.

Aktiv lytning på dette niveau er umådeligt konfliktnedtrappende – men det er virkelig også svært at forestille sig at to personer, der inderligt lytter til hinanden og er empatiske, skulle bryde ud i kæmpe konflikt. Det sker tværtimod oftere når vi kun har egne behov og ønsker i tankerne.

Aktiv lytning – sådan kommer du i gang

Nu har du læst lidt om de forskellige typer af aktiv lytning. Og selvom det kan lyde meget simpelt, kan det godt kræve sin “mand” at holde sig selv lidt i ørerne for at lytte aktivt og ikke bare falde tilbage på “egen banehalvdel” 🙂

Aktiv lytning kræver træning, men du kan starte allerede i dag, ved bare at være opmærksom på hvordan du selv indgår i en samtale.

Hvis du gerne vil bevæge dig lidt op i niveauerne af aktiv lytning, handler det grundlæggende om at være tilstede i samtalen. Vær nærværende og øv dig i at lytte med fokus på selve samtalen fremfor dig selv.

Tit og ofte (og jeg gør det selv!) falder vi frem og tilbage mellem nogle af niveauerne og det er kun godt! En god samtale, handler ikke om hele tiden at befinde sig på det ene eller andet niveau, det handler om at være lige der, hvor der er behov for det. Om at tilpasse sig. Hvis behovet i samtalen ligger hos dig, er det jo mest naturlig at være på niveauet for indre lytning.

Hvorfor styrker aktiv lytning vores relationer?

Det korte svar er, at vi virker nærværende, så snart vi lytter aktivt. Vi er tilstede, virker interesserede og engagerede i de mennesker, vi lytter aktivt til. At blive lyttet aktivt til, giver en følelse af at blive hørt og mødt som den man er – hvilket lige netop er det, der ligger til grund for at føle sig anerkendt.

Genuin anerkendelse styrker relationer og skaber færre konflikter. Derfor er det aldrig for sent at gå i gang med at bruge aktiv lytning i sin hverdag og i sine relationer.

Læs også: