Brug aktiv lytning og styrk dine relationer

Det er blevet lidt ‘hipt’ at have fokus på aktiv lytning – men det er sgu fordi skidtet virker! Derfor får du lige her en gennemgang med tips til hvordan du kan bruge aktiv lytning til at styrke dine relationer, uanset om det så drejer sig om dit forhold til din veninde, mor, far eller partner 🙂

Aktiv lytning handler om at lytte på forskellige niveauer. Alt efter hvad du ønsker at få ud af samtalen, er det vigtigt, at du forstår de forskellige niveauer, så du kan bevæge dig imellem dem. Og jeg tør næsten love, at du vil få meget mere ud af dine hverdagssamtaler og relationer, hvis du engagerer dig lidt i at lytte aktivt.

Aktiv lytning – lytning på tre niveauer

Aktiv lytning kan ses som et kontinuum, hvorigennem vores evne til at lytte aktivt øges for hvert niveau. Dog er den ene form for aktiv lytning ikke mere rigtig end andre, da det handler om at bruge den “rette form” for aktiv lytning, alt efter hvad der passer til situationen.

Inspiration:

– Indre lytning (Aktiv Lytning Niveau I)
Når vi bruger indre lytning, lytter med fokus rettet mod os selv. Indre lytning er egocentreret. Mere præcist lytter vi til hvad vores samtalepartner siger, men kun med udgangspunkt i os selv og vores egne behov.

Indre lytning er envejskommunikation – vi suger al det der bliver sagt til os, men vi forstår det kun med udgangspunkt i os selv. Hvis ikke det der bliver sagt, skaber en mening for os selv, så bliver det ikke hørt.

Indre lytning handler kort sagt om at indsamle indformation, der tilfredsstiller vores egne behov og ønsker

I diskussioner er der mange, der falder tilbage til indre lytning. Derfor kompromittere de deres egen evne til at sætte sig i modpartens sted og dermed risikerer de også at optrappe en konflikt fremfor at lytte, forstå og gå i dialog.

– Fokuseret lytning (Aktiv Lytning Niveau II)

Ved fokuseret lytning flytter vi vores fokus fra os selv og over til vores samtalepartner. I stedet for bare at absorbere alt det vi hører, indgår vi her mere aktivt i en samtale.

Fokuseret lytning sker, når lytning bliver til mere end bare at ‘høre efter’, når vores lytning bære præg af empati og indlevelse. Fokuseret lytning skaber dialog fremfor monolog, netop fordi der lyttes med udgangspunkt i at forstå og samarbejde med samtalepartneren.

Fokuseret lytning handler om at lytte på samtalepartnerens præmisser

Fokus ligger både på hvad der bliver sagt, men også på hvordan og hvorfor tingene bliver sagt. Igennem fokuseret lytning prøver vi at skabe forståelse for hinanden, hvorfor denne form for lytning kan have en god effekt på at nedtrappe konflikter.

– Global lytning (Aktiv Lytning Niveau III)

Global lytning udbygger fokus endnu mere og er den mest aktive form for lytning. Nu fokuseres der ikke kun på den verbale kommunikation, men også på hvad vores sanser giver os af information. Hvad ser vi? Hvad hører vi? Hvad føler vi? Kort sagt, hvad oplever vi i samtalen?

Vi bliver lidt ligesom en ‘radio’, der opfanger alle signaler. På denne måde, fordi vi inddrager så mange indtryk på samme tid, får vi også en langt dybere forståelse for os selv og hinanden igennem samtalen.

Global lytning handler altså om at lytte med alle sanser og om at inddrage alle de indtryk vi får igennem samtalen

Denne form for aktiv lytning, fordi den er så kompleks, kræver også meget mere af personen, som lytter. Til gengæld er udbyttet meget større og igennem global lytning kan vi opnå virkelig stor indsigt, ikke kun i modpartens situation, men også i den relation der er mellem os, da det netop er relationen der kommer fokus på når vi bruger global lytning.

Aktiv lytning på dette niveau er umådeligt konfliktnedtrappende – men det er virkelig også svært at forestille sig at to personer, der inderligt lytter til hinanden og er empatiske, skulle bryde ud i kæmpe konflikt. Det sker tværtimod oftere når vi kun har egne behov og ønsker i tankerne.

Aktiv lytning – sådan kommer du i gang

Nu har du læst lidt om de forskellige typer af aktiv lytning. Og selvom det kan lyde meget simpelt, kan det godt kræve sin “mand” at holde sig selv lidt i ørerne for at lytte aktivt og ikke bare falde tilbage på “egen banehalvdel” 🙂

Aktiv lytning kræver træning, men du kan starte allerede i dag, ved bare at være opmærksom på hvordan du selv indgår i en samtale.

Hvis du gerne vil bevæge dig lidt op i niveauerne af aktiv lytning, handler det grundlæggende om at være tilstede i samtalen. Vær nærværende og øv dig i at lytte med fokus på selve samtalen fremfor dig selv.

Tit og ofte (og jeg gør det selv!) falder vi frem og tilbage mellem nogle af niveauerne og det er kun godt! En god samtale, handler ikke om hele tiden at befinde sig på det ene eller andet niveau, det handler om at være lige der, hvor der er behov for det. Om at tilpasse sig. Hvis behovet i samtalen ligger hos dig, er det jo mest naturlig at være på niveauet for indre lytning.

Hvorfor styrker aktiv lytning vores relationer?

Det korte svar er, at vi virker nærværende, så snart vi lytter aktivt. Vi er tilstede, virker interesserede og engagerede i de mennesker, vi lytter aktivt til. At blive lyttet aktivt til, giver en følelse af at blive hørt og mødt som den man er – hvilket lige netop er det, der ligger til grund for at føle sig anerkendt.

Genuin anerkendelse styrker relationer og skaber færre konflikter. Derfor er det aldrig for sent at gå i gang med at bruge aktiv lytning i sin hverdag og i sine relationer.

Læs også:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *