Velkommen til mit første indlæg her på simple-living, det handler om mennesker. 

De mennesker vi vælger at omgive os selv med har en enorm indvirkning på vores liv, både vores velvære, vores stress og vor tid, derfor er det afsindigt vigtigt at dem vi vælger at have i vores liv gør det bedre, og mere simpelt, ikke mere besværligt. 

Mennesket er et flokdyr, og ligesom mange andre dyr, eksempelvis høns, trives vi bedst i flokke af beskeden størrelse. For store menneskemængder kan over længere tid, faktisk give os stress, hvilket du måske kender hvis du efter en weekend med drøn på, en koncert på rådhuspladsen en demo eller andet, synes du er afsindig træt. 

Når vi mennesker er sammen i store menneskemængder så skærper vi vores sanser, vi holder simpelthen øje med alle disse mennesker vi er i blandt konstant. Det kan være observerer om vi passer ind, og nogen er en fare for os, eller om andre måske er i fare, vi er opmærksomme hele tiden, hvilket over tid kan give os stress samt tære på vores energi. 

Dette går lidt igen når vi skal vælge vores omgangskreds. Når vi er unge, og har minimalt ansvar, få pligter samt hormoner og behov for social ståsted der drøner derudaf, har vi ofte mange mennesker omkring os. Vi tilføjer nye venner konstant, vi skifter vennegrupper og grupperinger for at finde os selv, men langsomt som vi bliver ældre finder vi vores plads og som oftest reduceres vores vennegruppe til en mere besked omend overkommelig størrelse. 

Det er naturligt at vi rydder op og ud i vores vennekreds i takt med at vi selv vokser og udvikler os, og for os alle går nogle venskaber tabt imens andre rinder ud i sandet. Men tid er også en faktor, når vi bliver ældre og andre dele af vores tilværelse tager fart, bliver tiden allokeret til vores venner også mindre. Karriere, børn, kærester, ægteskab og meget mere kommer pludselig på tapetet, og hvor vi før nærmest havde 7 timer afsat til venskaber dagligt, har vi pludselig kun 7 timer om måneden, hvis vi er heldige. 

Alle slags forhold kræver arbejde og ofre, uanset om det er et kærlighedsforhold, et venskab, eller måske et arbejdsforhold, alle interaktioner kræver en indsats fra begge parter. Specielt når vi når op i alderen og har mindre tid, skal den indsats vi lægger i forholdet ikke mindske, måske den i højere grad skal effektiviseres. 

Vi skriver 2019, et årti hvor ensomhed hyppigere nævnes som et stigende problem, fordi vi til tider har så travlt at vi glemmer hinanden, så husk at værdsæt dem du har omkring dig. Men måske endnu vigtigere, husk også at arbejde for at beholde dem du har, det er meget tillokkende, at lade en kontrovers afslutte et forhold, ved blot at tie det ihjel, og lade det sive ud i sandet. For vi har så travlt, har mange mål og er ofte generelt trætte, så  overskuddet til konflikter i er der bare ikke. Måske når vi dertil hvor vi overbeviser os selv om at hvis en ven ikke forstår at vi er trætte, så er venskabet dødt. Og det er ikke sandt, selvom vi er trætte og det kræver en ekstra indsats, skal vi lytte til vores venners følelser, det er dem der skal redde os og gøre hvis liv festligt, helt indtil vi tjekker ud. Så selvom konflikter ikke står øverst på spisesedlen, så tag dem. & ja de er svære, besværlige og de gør ondt, men ensomheden er langt værre. 

Grunden til jeg valgte at skrive dette indlæg, var at jeg blev inspireret, da jeg for kort tid siden sad til et kursus. Jeg var lutter øre da jeg hørte emnet var konflikthåndtering, fordi jeg er enormt passioneret om hvordan vi kan gøre vores tid her på jord, nemmere og rarere. 

Her nævnte taleren forskellen på den positive og negative konflikt, hvilket jeg syntes var en virkelig interessant tanke, i kan finde kurset her forresten. Selvom i ikke har mulighed for at deltage i et kursus, så tag anskueliggørelse eller tilgangen med jer, at konflikter ikke behøver at være negative. Det eneste der virkelig ville være negativt, det ville være at leve i en verden hvor der ingen var til at lave konflikter. Så lad dette være min reminder til jer om at det at gøre ingenting ikke altid er den nemmeste, simple og bedste vej. 


Pas på dig selv, og dit liv ved også at passe på dem omkring dig. 

1 kommentar til “Den aller første”

Der er lukket for kommentarer.